Jdi na obsah Jdi na menu
 


Povolání matka

24. 6. 2009

Po ostré kritice způsobů vyrábění nové generace v chovu koní si může etolog dopřát šálek mírného optimismu, protože se koňské matky z hlediska možnosti „chovat se normálně“ mají v chovech obvykle celkem dobře. Prostor pro zlepšení tu samozřejmě je, a to zejména ve dvou kapitolách - porod a odstav.

Dobrou zprávou pro chovatele je, že čím méně se budou březím klisnám a kojícím matkám plést do života, tím lépe. Klisna je po všech stránkách evolučně připravená úspěšně se vypořádat s rostoucím břichem, porodem hříběte i péčí o něj. Nejvhodnějším prostředím pro březí klisny i matky s hříbaty je udržovaná pastvina a celoroční ustájení ve „stáji“ se stěnami tvořenými výhradně čerstvým vzduchem. Na pastvinu můžeme, zejména pro utišení lidského útlocitu, umístit přístřešek pro zmírnění účinků extrémního počasí, stejně dobře však poslouží stín košatých stromů. Nutno podotknout, že v našich podnebních podmínkách činí koním potíže spíše horoucí slunce než krutý mráz. Základní podmínkou takového chovu je smíření chovatele s tím, že v zimě jeho koně nebudou vypadat jako modelové z kalendářů, zato se bude moci kochat jejich vnitřní krásou deroucí se na světlo skrz husté dlouhé chlupy a ojíněnou kštici.

Nejdůležitější součástí životního prostředí klisen jsou jiné klisny, se kterými se dotyčná dobře zná a sdílí s nimi svůj rodičovský úděl. Družek ve skupině by nemělo být příliš mnoho, vzhledem k velikosti volně žijících skupin koní nejlépe do osmi až deseti klisen. Nic nebrání tomu, aby s nimi žil celoročně i hřebec. Chceme-li ke skupině klisen připojit hřebce, který s jejich sexuálním životem zatím neměl nic společného, je dobré tak učinit v době, kdy klisny nejsou březí a nejmladšímu hříběti je alespoň jeden měsíc.

Nemáme-li možnost držet klisny celodenně a celoročně na pastvinách, hledáme co nejméně bolestný kompromis pro obě strany, klisny i chovatele - skupinové ustájení ve volné stáji, pobyt na pastvinách alespoň v pastevním období, denně co nejdelší pobyt ve výběhu apod. Popocházení při pastvě je typickým a velmi důležitým pohybem pro koně, včetně nastávajících i kojících matek.

V době březosti klisna zpravidla nevyžaduje po chovateli zvláštní péči a v době porodu se spokojí s jediným nadstandardem - klidem. Chovatelé však mají paradoxně tendenci dopřávat klisně svatý pokoj po většinu březosti a s blížícím se porodem jí začít organizovat život a všemožně ji rušit. Skupinově žijící klisny bývají přeskupovány ve snaze utvořit skupinky klisen s blízkým datem očekávaného porodu. Klisny před porodem bývají přesouvány do porodních boxů (tedy nového prostředí). Každá takováto (pro nás možná nepatrná) změna se může negativně odrazit na pohodě klisny a jejím mateřském soustředění.

Ovšem i na volné stáji můžeme zajistit individuální porod, stačí přehradit stáj břevnem a získat tak potřebný prostor, kde může klisna nerušeně (a třeba pod dohledem) porodit, aniž by ztratila kontakt se stádem. Určitá míra soukromí může klisnám dokonce vyhovovat, protože v přírodních podmínkách často rodí v ústraní, na dosah svého stáda.

Podrobněji o koňských matkách např. v etologickém seriálu v Jezdectví 12/2005 - 2/2006.